Een mooi initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel om startende ondernemers steviger in het zadel te helpen: het project De Startversneller. Als je als zelfstandige nog niet zo lang geleden bent gestart (korter dan 5 jaar geleden) en je hebt al wel je eerste klanten, dan kun je een aanvraag indienen om financiële ondersteuning te krijgen voor het volgen van een coachingstraject.

En dat niet alleen, na afronding van de coaching kun je binnen een jaar ook nog een voucher krijgen voor
een vervolgopleiding (in de provincie Gelderland) of een intervisietraject (in de provincie Overijssel).
De coaching krijg je 80% vergoed, met een maximum van € 1.000,00. Voor de vervolgopleiding of het intervisietraject krijg je eveneens een voucher van € 1.000,00. De provincies willen hiermee een bijdrage leveren aan de economische groei in hun gemeenten. Wat fijn dat je als starter de mogelijkheid krijgt om aan je ontwikkeling te werken zonder dat je zelf voor de volledige kosten moet opdraaien.

Als je, zoals ik, je hele werkzame leven in loondienst bent geweest, dan heb je heel
wat praktische zaken te leren als je een eigen bedrijf wilt gaan opzetten. Je denkwereld gaat drastisch veranderen. Maar ook: je persoonlijke ontwikkeling krijgt een enorme boost. Een starterscoach of businesscoach houdt je een grote spiegel voor, en je ontdekt dat je ook met jezelf aan de slag moet …. Wat mijn bedrijf me ook gaat brengen, die leerweg had ik voor geen goud willen missen!