Eindredactie medisch

Medische tekst corrigeren of redigeren

In mijn vwo-schooltijd merkte ik dat talen helemaal mijn ding waren, ook het Grieks en Latijn. In dat laatste vak heb ik ook eindexamen gedaan.

Wat ik daaraan had? Dat werd duidelijk toen ik in de ziekenhuiswereld aan de slag ging als managementondersteuner en te maken kreeg met medische terminologie.

Medisch redigeren geeft mij het gevoel dat ik op een, zij het bescheiden, manier kan bijdragen aan goede zorgverlening. Met mijn voorliefde voor werken binnen het sociale domein is dat voor mij een belangrijke drijfveer geweest om mij specifiek in dit werk te gaan verdiepen.

Ervaring medische teksten

Tijdens 37 jaar loondienst in het ziekenhuis St Jansdal heb ik mijn redigeervaardigheden kunnen toepassen op verschillende medische teksten, zoals klinische richtlijnen in handboeken, uitleg voor verpleegkundigen in handleidingen en farmaceutische documentatie in een geneeskundig formularium.

Het waarborgen van nauwkeurigheid is een belangrijk aspect bij het publiceren van medische informatie. Iets wat mij als pietje-precies goed ligt.
Daarnaast is het belangrijk om structuur en leesbaarheid van de tekst te verbeteren, zodat de boodschap duidelijk en begrijpelijk overkomt voor de doelgroep.

Medisch redigeren vereist ook een goede kennis van medische terminologie en de specifieke Latijnse schrijfwijze. Mijn kennis van de Latijnse taal is daarbij een groot voordeel. Ik herken snel of een Latijnse term correct is gespeld of niet.

Tijdens mijn vwo-opleiding koos ik voor de klassieke taal Latijn, zonder te weten wat ik later met die kennis zou gaan doen. Ik vond het vak gewoon leuk … Nu is gebleken dat ik destijds een goede keuze heb gemaakt. Ik kan nu mijn specialiteit inzetten bij redactiewerk voor diverse medisch gerelateerde opdrachten:

  • boeken
  • handleidingen
  • tijdschriften

Medische tekst corrigeren zit gewoon in mijn bloed

Na zoveel jaren werkzaam te zijn geweest in de medische wereld, zit de zorgsector mij een beetje in het bloed. Opdrachten vanuit deze hoek passen mij als een oude jas. Ik word er nog steeds warm van …

Gerrie kon snel beginnen, maar ook snel schakelen! Adequaat contact met onze vormgever en na 2 weken was de eindredactie tip-en-top helemaal klaar. Met een grote accuratesse haalde Gerrie de stijl- en schrijffouten uit de tekst die vol stond met medische termen. Als je dacht dat de tekst er al redelijk uitzag kwamen er nog honderden opmerkingen terug, allemaal hartstikke zinnig.  Heel blij met deze top-eindredacteur! 

Hans Stevens,
Manager Venticare